Kontakta oss

Har ni frågor eller funderingar
Vill ni komma i kontakt
med någon på Experian?

Förutspå och förstå era kunder

Minska ert ekonomiska risktagande och begränsa förluster genom at använda förutspående scoring-modeller för att bättre förstå segmenten i er kundstock. Våra applikationer använder ”triggers” och notifikationstjänster så ni kan spåra, analysera och agera snabbt på tendenser som påvisar nedskrivningar eller identifierar nya affärsmöjligheter.

Decision Analytics

Bank-, försäkring och finansbranschen: Vi erbjuder lösningar som balanserar effektivitet, tillväxt och lönsamhet i alla faser av er kundrelation. Våra lösningar maximerar kraften genom kvalificerad scoring och analys samtidigt som vi ger kunskapen att erbjuda prospekt individuell behandling och kundunika erbjudanden.

 

Experian MIS i Norden är numera InsightOne Nordic

InsightOne

InsightOne Nordic är Experians Nordiska partner avseende Marketing Information Services. Genom att öka insikten kan InsightOne hjälpa dig som marknadsförare att både förenkla och effektivisera din marknadsföringsvardag!